นโยบายการรับประกันสินค้า

1.ทางบริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยน/คืนสินค้า ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า โดยลูกค้าสามารถนำสินค้ามาเปลี่ยน/คืนได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
กรณีที่ทางบริษัทฯ จัดส่งสินค้าผิดรุ่น ผิดสี หรือผิดขนาดให้แก่ลูกค้า
กรณีกล่องบรรจุภัณฑ์ขนส่งสินค้า มีสภาพกล่องบุบ ฉีกขาดไม่สมบูรณ์ กล่องถูกเปิดก่อนในวันรับสินค้า
กรณีที่สินค้าชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ภายใน 3 วันนับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า อันเป็นอาการที่เกิดจากความผิดพลาดจากการผลิตเท่านั้น

2.ในกรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยน/คืนสินค้า ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าใหม่ได้ในราคาที่เทียบเท่า หรือในกรณีที่ลูกค้าต้องการเป็นสินค้าที่มีราคาแพงกว่าลูกค้าจะต้องจ่ายค่าส่วนต่างเพิ่มเติม

3.ในการเปลี่ยน/คืนสินค้า ลูกค้าสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกบริการลูกค้า (Customer Service) ที่เบอร์โทรศัพท์ 065-898-8320 วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30-17.00 น.
เพื่อแจ้งความประสงค์หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการขอส่งเปลี่ยน/คืนสินค้า

4.สินค้าที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยน/คืนจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งกล่องบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ป้ายยี่ห้อสินค้า คู่มือเอกสารต่างๆ อุปกรณ์ครบถ้วนและไม่ชำรุดเสียหายจากการใช้งาน
*หากทางบริษัทฯ มีการตรวจสอบสินค้าแล้วพบว่าสินค้าไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันสินค้า หรือไม่เจออาการชำรุด เสียหายตามที่ได้ระบุเจ้าหน้าที่จะดำเนินการส่งสินค้าดังกล่าวกลับคืนแก่ลูกค้า

5.สินค้าที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน เช่น
สินค้าชำรุด หล่น แตก หัก บุบ ไหม้ บิ่น งอ หรืออุปกรณ์บางส่วนหลุดหายไป ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน
สินค้าที่ชำรุดเสียหายจากอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ (เช่น ไฟตก ฟ้าผ่า น้ำท่วม ไฟไหม้)
มีสภาพที่เกิดจากการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง เช่น รอยคราบสนิม, คราบอ๊อกไซด์, คราบน้ำ เป็นต้น
มีการแกะ หรือ เปิดตัวสินค้าออกซ่อมโดยมิใช่เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ
*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สั่งซื้อสินค้า

เคลมสินค้า

Email

เวลาทำการ

ที่อยู่รับประกันสินค้า