นโยบายเปลี่ยนคืนสินค้า

หากลูกค้าไม่พอใจสินค้า ลูกค้าสามารถนำใบเสร็จรับสินค้า ส่งคืนพร้อมกับสินค้าที่อยู่ในสภาพเรียบร้อย ไม่มีร่องรอยฉีกขาด ไม่เปียก ไม่มีรอยบุบ สินค้าอยู่ในสภาพเหมือนวันจัดส่ง  ซึ่งต้องอยู่ในระยะเวลา 3 วันหลังจากรับสินค้า

สั่งซื้อสินค้า

เคลมสินค้า

Email

เวลาทำการ

ที่อยู่รับประกันสินค้า